středa 27. února 2019

Protitlaké stáčení a jak ho (ne)provádět

Slavná Kurucova stáčečka. Foto: Martin "Grádyš" Březa
Velmi rád se pouštím do zpracování témat, které se stanou aktuálními na internetových fórech. Je prostě třeba kout železo, dokud je žhavé. Komentáře a další rozumy, které zaznějí, mají na facebooku jepičí život, a tak považuji za vhodné jim život vtisknout tím, že je kompletně zpracuji v takovém rozsahu, který se ani v běžné diskuzi postihnout nedá. Mnohé problémy takovou hloubku potřebují, protože ona slavná selská logika ne vždy funguje. Nebo spíše bychom měli říci, že ne každému funguje, protože někdy je potřeba mít k zodpovězení otázky mnohem širší vědomosti a zkušenosti a nevystačíme si jen s analogií s něčím, co je nám blízké. To právě dnes uvidíte.

Dnes se spolu po kolena zaboříme do tajů protitlakového stáčení piva. Pojďme si tedy rychle říci, o co se vlastně jedná, kdyby vás náhodou tento pojem zcela minul.