úterý 27. října 2015

Nahlášení u celníků

aneb nabonzujme se sami, než to za nás někdo udělá...


Jakpak se ti dostat na koníčka?
Vaření domácího piva podléhá ohlašovací povinnosti na místně příslušném celním úřadě vašeho trvalého bydliště. Důvod je zřejmý, na alkohol obecně se platí spotřební daně, tudíž to chtějí mít všechno pěkně pod kontrolou. Naštěstí je pro nás v tomto jediná obtíž - najít si čas a zajít na celní úřad (případně přestát nepříliš pravděpodobnou kontrolu).

Ve skutečnosti je zákon v těchto věcech nejasný, poněvadž s námi domácími sládky úplně dost dobře nepočítá. Proto ani sami celníci nemají často jasno, co s vaším oznámením udělat a co by mělo obsahovat. Sám jsem tuto situaci řešil a naštěstí jsem narazil na vynikající slečnu z celnice, jež se vyznala. Dále si můžete přečíst přesné znění nás se týkajícího zákona:

pondělí 26. října 2015

Suroviny 1. díl: Voda

V ryzí podstatě se jedná o velmi jednoduchou látku složenou z atomů vodíku a kyslíku – H2O. K vaření piva se však nepoužívá voda destilovaná, která je z tohoto pohledu nejčistší, ale nevhodná pro život, stejně jako pro vaření piva. Právě obsah iontů a sloučenin dělá z vody tekutinu vhodnou pro život. Je až na pováženou, že na první pohled takto jednoduchá látka je esenciální ingrediencí, jež je považována za předpoklad života. Ve skutečnosti má voda takové množství anomálních vlastností, že vědecké vysvětlení mnohých z nich bylo dlouho záhadou.

Voda je bez nadsázky pojidlem naší pivní mozaiky. Je prostředím, kde se setkají slad, chmel a posléze i kvasnice. Jedná se tedy o neméně důležitou surovinu, než všechny ostatní.
Voda je surovina, jež je neodmyslitelně spjata s místem pivovaru. Obvykle je používána spodní voda např. z hlubokých artézských studní, jejíž složení je závislé na geologickém podloží lokality. Obsah iontů ve vodě má na pivovarský proces nezanedbatelný vliv.